ES paramaDarbo efektyvumo didinimas UAB "A grupė"

UAB „A grupė”, kurio pagrindinė veikla - tekstilės gaminių gamyba, daugiau kaip 60 proc. produkcijos eksportuoja į užsienio šalis. Kasmet plėsdama savo veiklą, bendrovė ketina įgyvendinti pajėgumų plėtrą ir audimo cecho modernizavimą, siekdama  padidinti darbo našumą bei pardavimus.  Projekto metu numatoma, kad bus įsigyta nauja audimo cechui būtina įranga, kuri leis sumažinti gamybos procese atsirandančio broko kiekį bei padidinti įmonės darbo našumo rodiklius bei apyvartą.


UAB „A grupė“ gamybos procesų skaitmeninimas

UAB „A grupė“ įgyvendina projektą „UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas“.

UAB „A grupė” parengė šį  įmonės technologinių inovacijų diegimo projektą, kurio tikslas – paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

Projekto metu technologinio audito rekomendacijos bus peržiūrimos ir į jas bus atžvelgta, įdiegiama įranga veiks įmonės gamybinėse patalpose. Naujai įdiegta įranga prisidės prie darbo našumo didinimo.

 

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

 

Projekto pavadinimas – „UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „A grupė“.