ES paramaDarbo efektyvumo didinimas UAB "A grupė"

UAB „A grupė”, kurio pagrindinė veikla - tekstilės gaminių gamyba, daugiau kaip 60 proc. produkcijos eksportuoja į užsienio šalis. Kasmet plėsdama savo veiklą, bendrovė ketina įgyvendinti pajėgumų plėtrą ir audimo cecho modernizavimą, siekdama  padidinti darbo našumą bei pardavimus.  Projekto metu numatoma, kad bus įsigyta nauja audimo cechui būtina įranga, kuri leis sumažinti gamybos procese atsirandančio broko kiekį bei padidinti įmonės darbo našumo rodiklius bei apyvartą.

Siekiant didinti įmonės UAB „A grupė“ konkurencingumą, didinti pajamas ir darbo našumą bei greitinti gamybos procesus, ketinama modernizuoti bendrovės audimo padalinį, įsigyjant 4 vnt. naujų, daugiausiai lygiam audiniui austi reikalingų, audimo staklių. Jos pakeistų šiuo metu naudojamas senas STB audimo stakles, kurios dėl žemo našumo ir technologinio bei moralinio nusidėvėjimo generuoja reikšmingą broko kiekį, dirba lėtai ir tokiu būdu mažina įmonės efektyvumo rodiklius.

Projekto metu ketinama diegti įrangą Picanol Optimax (BlueBox Model) turi kompiuterizuotus mazgus bei daviklius, todėl yra inovatyvi, taupanti gamybinius kaštus, žaliavas bei efektyvinanti įmonės audimo procesą. Įranga žymiai greičiau perreguliuojama kompiuterizuotų mechanizmų dėka, taip pat naujos kartos varikliai garantuoja sklandų įrangos paleidimą po audimo proceso sustabdymo, nepaliekant nedamušto broko audinyje, kas dažnai sąlygoja didesnį žaliavų (verpalų) sunaudojimą gaminių gamybai.

Audimo greičio dėka, kuris naujosiose staklėse sieks iki 400 primušimų per minutę, lyginant su senos technologijos 180kartų/min, įranga suvartos mažiau elektros energijos. Todėl, įdiegus projektą bus sutaupomas žaliavų kiekis, reikalingas vieno gaminio gamybai, mažės gamybos kaštai, bus pasiekti pajamų ir darbo našumo augimo rodikliai.

Projektas yra įgyvendinamas pagal 03.3.1-LVPA-K-850 Regio potencialas LT priemonę.

Projektui įgyvendinti skiriamas biudžetas 240.000Eur, projekto pradžia 2018m - pabaiga 2023m.


UAB „A grupė“ gamybos procesų skaitmeninimas

UAB „A grupė“ įgyvendina projektą „UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas“.

UAB „A grupė” parengė šį  įmonės technologinių inovacijų diegimo projektą, kurio tikslas – paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

Projekto metu technologinio audito rekomendacijos bus peržiūrimos ir į jas bus atžvelgta, įdiegiama įranga veiks įmonės gamybinėse patalpose. Naujai įdiegta įranga prisidės prie darbo našumo didinimo.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

 

Projekto pavadinimas – „UAB "A grupė" gamybos procesų skaitmeninimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „A grupė“.

UAB „A grupė“ diegia atsinaujinančius energijos išteklius
Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio UAB „A grupė“ pradėjo įgyvendinti projektą  „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS PRAMONĖS ĮMONĖJE UAB „A GRUPĖ“ NR. 02-011-K-0044
Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame įmonės visos energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 400 kW galios saulės elektrinė, kuri užtikrins energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.
UAB  „A grupė“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
Projekto pavadinimas: „ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS PRAMONĖS ĮMONĖJE UAB „A GRUPĖ“

Projekto vykdytojas: UAB „A GRUPĖ“
Bendra projekto vertė: 376 479 Eur
Skirtas ES finansavimas: 257 888 Eur
Projekto vykdymo pradžia: 2023-09
Projekto vykdymo pabaiga: 2025-09